Pokud víte o přístřeší v Krušných horách, které jste na na naší interaktivní mapě nenašli, informujte nás pomocí formuláře níže, před jeho vyplněním Vás však žádáme o pročtení našich stránek, abyste pochopili na jaké přístřešky primárně cílí. Snažíme se tu vyvarovat před přístřešky, které nemohou posloužit pro nocleh, ať už z praktického, morálního, či etického hlediska, zejména tím máme na mysli zastřešené stoly, trampské osady, stavby v žalostném stavu a krmelce pro zvěř.

Přístřeší, prosím, stručně popište, zejména jeho stav, zda do něj zatéká, kapacitu ležících osob, vybavení přístřeší a jeho ideálně co nejpřesnější polohu (například za pomoci GPS souřadnic), popis doplňte fotografiemi, můžete doplnit i stručný popis okolí, v případě, že přístřeší není přímo u turistické stezky, popište i cestu k němu.

Poskytnutí všech údajů je na bázi dobrovolnosti a shromažďujeme je pouze pro účely provozu tohoto webu a na něj přímo napojených aplikací (Interaktivní mapa, GPX soubor). Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím, zpracováním, uchováním a případným zveřejněním Vámi uvedených údajů (s výjimkou kontaktu na vás, ten použijeme pouze v případě, že se s Vámi potřebujeme spojit my), u Vámi zaslaných fotografií souhlasíte s tím, že nemusíte být uvedeni jako autor, ačkoliv se o to u autorů fotografií snažíme, odesláním fotografií prohlašujete, že jste jejich autory.

Máme za to, že abychom udrželi kvalitu naší databáze stojí za to každé přidané přístřeší řádně posoudit před jeho zveřejněním, a to jak z hlediska vhodnosti jeho publikace, tak z hlediska ověření poskytnutých údajů, tento proces není automatizovaný a proto může zabrat i několik dní, ačkoliv se snažíme o přidávání přístřešků v řádu hodin.

Vyhrazujeme si právo přístřešek nepřidat a to i bez uvedení důvodu, ovšem pokud to bude možné přidáme každý přístřešek, který vyhovuje morálním, etickým i praktickým standardům naší databáze, konečné posouzení necháváme na našich administrátorech a není předmětem diskuse.

V případě, že nechcete vyplňovat formulář, můžete nám všechny potřebné informace doplněné o fotografie zaslat i e-mailem na info@krusnohorskeutulny.cz s uvedením předmětu „Přidání přístřeší„. Na uvedený e-mail můžete hlásit i poškození přístřeší z naší databáze, či nám zaslat informaci o tom, že si myslíte, že je nevhodné určité přístřeší uvádět veřejně.

Za každý nahlášený přístřešek předem děkujeme!

Zadejte prosím Váš e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat.
Vybraná hodnota: 1
Fotografie odesílejte z e-mailu uvedeného ve formuláři výše a jako předmět uveďte „Fotografie k místu – (vámi uvedený název místa ve formuláři)“.