Pár slov autorů:

K dlouhé práci na uceleném přehledu s mnoha místy na přespání nás vedla naše záliba k pobytu v přírodě a láska ke Krušným horám, vzhledem k tomu, že les často neopouštíme ani na noc, byli jsem při hledání vhodných míst odsouzeni k často nelehkému a zdlouhavému vyhledávání na mapových webech, ovšem ty mnohdy nerozlišují mezi přístřeším, které je vhodné maximálně na svačinu ve dvou a přístřeším, které poskytuje luxusní bivak. Využívali jsme i data z webu boudy.info a podobných služeb, na která se však mnohdy v terénu nedalo spolehnout, neboť přístřeší, na které tyto weby odkazují, jsou často v úplně jiné kondici, než občasní přispěvovatelé před mnoha léty popsali. Zbyla nám tedy poněkud dlouhá cesta vlastního mapování míst vhodných k noclehu po Krušných horách. Výsledkem této práce je, myslíme si, poměrně kvalitně zpracovaný soubor souřadnicových bodů v mapě, které, snad, budou významnou oporou při pobytu v přírodě.

Pokud plánujete vícedenní výlet, s výběrem trasy se můžete inspirovat I. a II. etapou partnerského projektu Cesta Českem, která vede Krušnými horami. Třeba se Vám dálkové pochody zalíbí natolik, že si projdete i etapy další. Pokud byste rádi získali námět na výlet, koukněte na Toulavé šlápoty.

Něco málo o úctě k přírodě:

V následujících pár řádcích nám dovolte promluvit o něčem, co je doufám pro každého návštěvníka našeho webu naprostou samozřejmostí. Není pochyb o tom, že les a příroda celkově slouží nám všem, tedy i rostlinám a zvěři, a je důležité si uvědomit, že my lidé už v něm dávno nejsme doma, apelujeme proto na Váš zdravý rozum, abyste se při pobytu v přírodě chovali s respektem naprosto ke všemu co se zde nalézá, mnohé zákony nám zakazují v lese rozdělávat oheň, kouřit, tábořit, odhazovat odpadky, ničit součásti lesa, ohrožovat živočichy a rostliny, či jinak tomuto nádhernému prostředí škodit a toto je, musíme uznat, byť nejsme vášnivými ekology, bezesporu namístě. Obracíme se tedy na Vás, abyste používali zdravý rozum při pobytu v přírodě, a abyste nijak a ničemu neškodili a neničili ani úsilí ani práci, na úseku ochrany přírody mnoha generací před námi. Zvažte proto, prosíme, pokaždé, jestli je možné a vhodné, na daném místě rozložit bivak, případně stan a to nejen z pohledu právního, ale i morálního vůči zvěři a rostlinám, vždy si odneste svůj odpad a neznečištujte okolí. Zejména pak eliminujte rizika požárů tím, že si odpustíte večerní táboráček. Nepoškozujte ani přístřešky a prameny samotné, udržujte je v čistotě, i když jste třeba do čistoty nepřišli. Zásoby, které využijete doplňte z vlastních zdrojů a buďte celkově k ostatním ohledupní. Každý přístřešek má svého legálního vlastníka, zamyslete se proto nad legalitou svého vstupu do něj. Vzhledem k tomu, že je tento web dostupný všem, tedy i těm, kteří se nemusí chovat nejlépe a nepřemýšlí nad svým chováním, musíme se zříct veškeré odpovědnosti za chování těchto lidí (zejména za případné rozdělávání ohně, za neoprávněný vstup do objektů, za jejich poškozování, či za poškozování přírody). Necháváme tedy užívání mapového souboru a míst v něm uvedených na zodpovědnosti každého z nás. Desatero cool výletníka naleznete zde.

Filosofie ohledně ochrany přírody je pro nás důležitá, jsme proto hrdými partnery iniciativy #nejsemprase.

Poděkování zdrojům:

Nemůžeme zastírat, že nebylo v našich silách obcestovat všechny body v námi poskytnuté mapě. Námi zveřejněná mapa tak existuje jen díky namáhavé práci a úsilí mnoha dobrovolných přispěvovatelů v uvedených zdrojích, mezi ně patří zejména: mapová aplikace mapy.cz, web boudy.info, opravdu významné díky patří autorce jednoho z nejucelenějších zdrojů, Markétě Dobešové, která zaměřila mnoho GPS souřadnic v jejím průvodci s názvem Krušnohorský kvérunk dostupném zde. Dalším nedocenitelným zdrojem nám byla uzavřená Facebooková skupina „Boudy, bivaky, útulny a nocoviště“. V neposlední řadě byla výborným pomocníkem i práce pana Petra Gábrlíka, dostupná v aplikaci Mapotic.com. Pramenem informací o vodních zdrojích je databáze organizace Mladých ochránců přírody, dostupná na serveru estudanky.eu, která opět existuje jen díky mnohým přispěvovatelům, které není v našich silách jmenovat. Všem výše uvedeným i mnoha dalším, neuvedeným, autorům tímto ještě jednou děkujeme!

K mapě, souboru a práci s nimi:

V mapě a souboru se nachází všechny vodní zdroje z databáze estudanky.eu, není rozlišeno zda je voda pitná či nikoliv, proto necháváme využití zdrojů vody pouze na Vaše vlastní riziko, odlišně je symbolem označená pouze voda, která je prokazatelně nepoživatelná, zvažte proto, prosíme, využití a úpravu vody z uvedených zdrojů převařením/filtrací/chemickým čištěním, pokud se Vám na zdroji něco nezdá, nebo se nad zdrojem objevují známky pastvy zvěře, vodu nepijte! Nebyli bychom totiž rádi za případné zdravotní obtíže spojené s konzumací závadné vody. Abychom nebyli jen negativní, popis u zdrojů vody často obsahuje informaci o tom, jestli již někdo vodu z něj požil bez pozdějších obtíží. U míst k noclehu jsou uvedeny rozdílné symboly, které Vám pomohou rozlišit, jestli se jedná o nocležnu s kamny, přístřešek s plnými stěnami, pouhé místo vhodné k bivaku, opuštěný dům, zříceninu, či jen ze všech stran otevřený přístřešek vhodný k bivaku spíše až po úpravě vlastním závětřím vyrobeným například z plachty. Velkým pomocníkem je popis u každého bodu s přístřeším, obsahuje odhadovanou kapacitu ležících osob a další dostupné informace, které jsme mnohdy sami v terénu doplňovali. Můžete také narazit na body bez symbolu, ty označují přístřešky či jiná místa, které jsme nebyli schopni zatím prozkoumat a popis vytvořit, až je navštívíme, popis doplníme, pokud nějaké z nich znáte, můžete nám o tomto místě napsat více a ideálně i doplnit Váš popis o fotografie.

Pokud máte v plánu naší mapu, či soubor dále šířit, budeme rádi, vždy však uveďte odkaz na web https://krusnohorskeutulny.cz/ nikoliv odkaz přímo na mapu, či na jinou stránku na tomto webu. Soubor dáváme bez našeho předchozího a výslovného souhlasu pouze k užití jakožto navigační pomůcku v terénu, ovšem po domluvě se nebráníme v podstatě skoro jakémukoliv využití, kontakt na nás je uveden v sekci s kontakty, i na úvodní stránce.

Pokud se Vám náš projekt líbí, budeme rádi za Vaší podporu, ať už tím, že nás označíte u Vašich příspěvků z cest na Facebooku, či Instagramu, nebo za podporu a sdílení na sociálních sítích přímo. Zcela nadšení pak jsme z každé koruny, kterou podpoříte náš projekt, možnosti finanční podpory najdete kliknutím na tento text.